Technologie is alles?

09/02/2010 § Een reactie plaatsen

Toeval of niet, de afgelopen weken werd ik op vier verschillende manieren geconfronteerd met techniek, en op welke manier dat een cruciale rol in mijn leven speelt: de eerste is een storing in het KPN netwerk waardoor zowel de primaire als de secundaire internetverbinding – gelukkig maar een half uur – verbroken werd. ‘Big deal’ dacht ik eerst, maar op ons kantoor is internet, is de verbinding met alles ‘buiten’ kantoor vrijwel volledig afhankelijk van de verbinding met internet. Onze telefooncentrale, ons front- en backoffice applicaties, ons systeem voor videoconferencing. In feite lag onze hele operatie ruim een half uur stil. En in die periode kun je slimme dingen doen, pen en papier, computer die natuurlijk nog wel werkt en gelukkig is er ook nog zoiets als GSM maar toch. Internet is niet alleen een medium om informatie te halen en te raadplegen, voor ons – en wij staan daarin vast niet alleen – is de verbinding met internet een lifeline.

Op mijn bureau ligt het boek “Techniek en Cultuur” van René Munnik. Een vlot geschreven boek over de invloed van technologie op ons leven. “De techniek geeft gestalte aan het leven, niet op de manier van een beheersbaar proces maar op de manier van een onvoorspelbaar avontuur.” Schrijft hij. Techniek heeft alles met cultuur en waarden te maken. Het beïnvloedt niet alleen wat wij voortbrengen, maar vooral ook onze manier van denken: hoe wij kijken en hoe wij naar ons zelf kijken. De inauguratie rede van Prof. dr. ir. Gerard van Oortmerssen heeft als titel: Darwin en Internet. Het internet, ofwel de technologie die het internet mogelijk maakt, is een voortzetting van de evolutie, betoogt Gerard van Oortmerssen in zijn rede ‘Darwin en het Internet’. Er bestaan zelfs al systemen die zichzelf reproduceren: denk aan computervirussen. Op vele intellectuele terreinen verslaat de computer de mens moeiteloos. In een halve eeuw tijd heeft ICT ons leven revolutionair veranderd, en de ontwikkeling gaat nog steeds door, in een steeds sneller tempo. De grote revolutie staat ons nog te wachten. Voorpagina NRC Next, een interview met Kevin Kelly internetgoeroe, schrijver, filosoof, journalist, oprichter van het invloedrijke technologieblad Wired, fotograaf en denker heeft een ongewone visie op techniek. “De wortels van techniek liggen al in de Big Bang” zegt Kelly. Net zoals Gerard van Oortmerssen legt Kevin Kelly de relatie naar evolutie en ontwikkeling van de mens.

Ik denk  – en met mij vele anderen – nog erg instrumenteel over technologie. Ik realiseer mij dat techniek altijd al verweven is geweest in de ontwikkeling van mens en wereld, en dat informatietechnologie daarin een extra dimensie toevoegt. Gezien de mogelijkheden, een die ons denken en onze mogelijkheden revolutionair zal veranderen.

Technologie en bedrijfscultuur beïnvloeden elkaar steeds meer

08/02/2010 § Een reactie plaatsen

 Deze week een interessant rapport gelezen, het BPM Volwassenheidsonderzoek 2009-2010 (www.bisnez.com). Eén conclusie bevestigt wat wij al lang zien in ondernemingen, nl. dat “50% van het vooraf vastgestelde ICT budget is besteed aan activiteiten en projecten die aan het begin van het jaar niet in de planning stonden’.

Als ik dit soort berichten lees dan stel ik mijzelf altijd de vraag, ‘Hoe moet je denken om tot dit resultaat te komen?’. Het antwoord op deze vraag is volgens mij ‘korte termijn’ en ‘technologie is ondersteunend’. Ik stel dat beide een uiting zijn van de bedrijfscultuur. De bedrijfscultuur is immers in z’n essentie dat wat de mensen doen en hoe ze beslissingen nemen. De bedrijfscultuur beïnvloedt dus hoe men omgaat met technologie in een organisatie. Maar andersom is dat ook het geval.

Elk jaar 50% aan activiteiten en projecten die niet in de planning stonden, resulteert in een kluwen van applicaties en extra complexiteit bij de IT organisatie. Dit gaat ten koste van opleveringssnelheid en verdere ontwikkeling van (bestaande) applicaties. Daar kan IT niet zo veel aan doen. Het gevolg is dat de aanwezige technologie niet goed genoeg is, of in ieder geval, als niet goed wordt ervaren. En dat voedt weer een vraag naar nieuwe applicaties in de hoop nu wel de juiste oplossing snel te vinden. Dat bevordert en bevestigt dus weer korte termijn gedrag. En zo versterkt deze spiraal zich. Er is nog een andere, misschien wel sterkere, link tussen bedrijfscultuur en technologie. Daar ga ik volgende week op in.

FT Digital Business

29/11/2009 § Een reactie plaatsen

Stephen Prentice (Vice President van Gartner Group) over de invloed van technologie / social networks op  ons gedrag in een prettig en duidelijk videoverslag van Financial Times. Zie verder

De vragen voor winnende teams!

11/11/2009 § Een reactie plaatsen

Scorates (Louis)De oude filosofen wisten het al – de oplossing voor een probleem begint bij het stellen van de juiste vragen. Waarom? Omdat vragen bepalen waar wij onze aandacht op richten. En datgene waar wij onze aandacht op richten bepaalt onze realiteit. En onze realiteit bepaalt de oplossing van onze problemen. Vaag?  Welke vragen stelt u zich eigenlijk gedurende de dag? Bijvoorbeeld – hoe kan ik dingen verbeteren? of hoe kan ik anderen helpen om dingen te verbeteren, op zo’n manier dat we er beiden door groeien? Waar ligt uw focus bij de eerste vraag? En bij de tweede? Wat zou u anders doen als u zich door de eerste of tweede vraag laat leiden? Verandert dat niet uw realiteit en daarmee de oplossingen die u kiest? Betere resultaten behalen begint dus met het stellen van de juiste vragen, om vanuit daar te werken aan allerlei concrete oplossingen. Maar vaak worden de vragen overgeslagen en beginnen we direct te werken aan allerlei concrete acties, plannen, trainingen, tools en processen. We vooronderstellen dan dat we onszelf al eigenlijk de juiste vragen stellen om een probleem op te lossen. Maar dat blijkt in de praktijk vaak niet waar. En omdat mensen hun vragen niet wezenlijk veranderen blijven mensen in essentie doen wat ze altijd al hebben gedaan. Er wordt dan niet een structurele, fundamentele verandering gerealiseerd. Herkenbaar?

Welke vragen stellen winnende teams zich continu?

Het stellen van de juiste vragen geldt niet alleen voor individuen. Het geldt ook voor teams en organisaties. Winnende teams stellen zich andere vragen dan middelmatige of slecht functionerende teams. De antwoorden op deze winnende vragen raken de praktische oplossingen –natuurlijk- maar raakt ook de emotionele kant. Winnen of succes is namelijk meer dan enkel een resultaat. Het is een emotie, gevoed door praktische resultaten. De vragen van winnende teams zijn:

 1. Wat is het echte resultaat dat we willen bereiken?
 2. Wat zijn de ultieme gevolgen als we dit resultaat niet halen ?
 3. Wat zijn wij en de organisatie meer als we dit resultaat halen?
 4. Wat in alle eerlijkheid is hier nu dat ons tegenhoudt om dit resultaat te bereiken?
 5. Wat kunnen wij nu doen om een grote stap te nemen richting  de realisatie van het resultaat?
 6. Is wat we nu (vraag 5) willen doen genoeg, te veel of te weinig in relatie tot het resultaat dat we willen bereiken en wat is cruciaal?
 7. Zijn we echt bereid de consequenties van deze stappen (vraag 5) te aanvaarden?

In winnende teams en organisaties kennen alle leden de antwoorden op deze vragen. Vaak hebben de individuele leden deze vragen ook beantwoord vanuit hun eigen perspectief (verander we in ik). Hoe zou uw team of uw organisatie functioneren als afdelingen, teams en mensen vanuit dezelfde antwoorden zouden werken? Waarom stelt u ze deze vragen niet een keer?

De kracht van herhaling

Stel je een vraag 1 keer, dan krijg je het meest voor de hand liggende antwoord. Stel je een vraag continu, dan krijg je het beste antwoord. Goede vragen hebben tijd nodig om in te dalen. Ook hiervoor geldt dus dat de kracht zit in de herhaling. Door continu door deze 7 vragen te gaan, verbetert een team/ organisatie continu.
Hieronder volgt een uitgewerkt voorbeeld.

Een uitgewerkt voorbeeld – een productlancering.

 1. Wat is het echte resultaat dat we willen bereiken? Antwoord: Wij willen product ABC in de markt lanceren.
 2. Wat zijn de ultieme gevolgen voor jullie en de organisatie, als jullie dit resultaat niet halen? Antwoord: Ultieme gevolgen: Team: Als wij niet leveren dan wordt er een vraagteken achter ons functioneren gezet. Dit heeft consequenties voor onze eigen ontwikkeling. Voelt als falen. Organisatie: dan verzwakt dat onze positie met als gevolg een grotere kans op bijv. een vijandige overname. Dit gaat ten koste van onze onafhankelijkheid.
 3. Wat zijn wij en de organisatie meer als we dit resultaat halen? Team: meer ervaring, leren, meer succes, meer beloning, meer standing in de organisatie, meer plezier. Organisatie: meer winst, meer klanten, meer impact, meer succes, dichter bij visie.
 4. Wat in alle eerlijkheid is hier nu dat ons tegenhoudt om dit resultaat te bereiken? Anwoord: Wat ons nu, in alle eerlijkheid tegenhoudt, is: De systemen die nog niet zijn aangepast, niet genoeg mensen, eerlijke communicatie, echte passie om er voor te gaan, onduidelijkheid over vervolgstappen, draagvlak in rest van de organisatie. Andere werkzaamheden.
 5. Wat kunnen wij nu doen om een grote stap te nemen richting  de realisatie van het resultaat? Antwoord: Wat wij nu kunnen doen om een grote stap te nemen is: (1) Een grondige herziening van onze werkzaamheden zodat én dit resultaat kan worden gehaald én de lopende werkzaamheden kunnen worden gerealiseerd. (2) Een-moment-van-de-waarheid voor de mensen die er niet echt voor willen gaan. (3) Zelf draagvlak gaan creëren.
 6. Is wat we nu willen doen (vraag 5) genoeg, te veel of te weinig in relatie tot het resultaat dat we willen bereiken? Wat is cruciaal? Antwoord: Dit is genoeg en behapbaar. Cruciaal is dat we snel tot de herziening komen en dat we er allemaal voor gaan. Dit betekent op korte termijn een aantal moeilijke, maar eerlijke beslissingen.
 7. Zijn we echt bereid de consequenties van deze stappen (vraag 5) te aanvaarden? Antwoord: Ja, we moeten dit doen. Voor onszelf en voor de organisatie.

Na deze vragen kunnen de actiepunten uit punt 5 concreter worden uitgewerkt. Dat zal een stuk makkelijker gaan omdat mensen een helder beeld hebben waarom iets belangrijk is en wat de consequenties zijn.

Technologie, zijn wij nu echt verder?

02/11/2009 § Een reactie plaatsen

Door: Frits Otten

Er is wat aan de hand met technologie, het schijnt niet meer helemaal te voldoen, lijkt haar glans verloren te hebben, haar belofte niet gestand te doen. Technologie maakt meer mogelijk, met minder middelen en tegen lagere kosten. Dat is ook heel lang zo geweest. De oude belofte van technologie is de mechanisatie van menselijke arbeid. Dat begon rond 1750 met de ontwikkeling van de stoommachine, en sinds 1960 (iets meer dan 200 jaar later) gaat die mechanisatie verder in automatisering en worden steeds meer menselijke handelingen door computers overgenomen. Computers werken snel, in de regel zonder fouten en kosten (naar verhouding) een fractie de oorspronkelijke menselijke arbeid. Tussen 1960 en 2000 gaat het erg snel met kostenafname en productiviteitstoename. Gedurende die periode nemen de kosten van arbeidper geproduceerde eenheid af met ruim 80%, terwijl de productiviteit stijgt met bijna 2000%. Dat zijn fenomenale cijfers. Maar sinds het jaar 2000/2001 is er echter een stevige trendbreuk zichtbaar, namelijk dat de investeringen in technologie niet meer significant toenemen. En de aan technologie gekoppelde productiviteitsverbetering neemt ook niet toe. Het vertrouwen van de bestuurslaag in technologie lijkt ook tanende. In een aantal onlangs gehouden onderzoeken blijkt 50% of meer van de business executives te twijfelen over nut en noodzaak van technologie, en vooral de hoge investeringen daarin. Het vertrouwen door van die executives in het IT management is bijzonder laag en de relatie tussen business en technologie staat enorm onder druk. Desondanks doen bedrijven het goed (ja, zelfs ondanks de crises worden bedrijven goed bestuurd) maar in de meeste bedrijven heeft men de afgelopen jaren kans gezien de resultaten vooral te verbeteren ondanks en niet dankzij technologie. Pijnlijk maar waar. Maar de rek is er uit, de nieuwe groei moet komen uit het beter toepassen en gebruiken van technologie. Want nog steeds biedt technologie ongelooflijk veel mogelijkheden en dat worden er alleen maar meer.

En waar gaat het dan fout?

Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Natuurlijk, er zijn altijd efficiencyverbeteringen mogelijk, ook nu nog, maar dat effect lijkt marginaal en niet meer op te wegen tegen de extra kosten en complexiteit. Je zou kunnen zeggen dat de Industriële Revolutie bij de poort van het millennium tot stilstand is gebracht. Waar het in onze optiek fout is gegaan is dat ons denken niet is meegegroeid met de mogelijkheden en extra complexiteit van technologie. Men zou kunnen zeggen dat we nog steeds met de mindset van een 19e-eeuwse ondernemer kijken naar technologie. Een mindset die afweegt wat de efficiency-opbrengsten zijn ten opzichte van de kosten. Een mindset die ook voor elk probleem een aparte oplossing zoekt. Dit is oud denken. Het lijkt duidelijk dat op uitdagingen van vandaag en morgen, een andere manier van denken over technologie nodig is. Een manier van denken waarbij de impact van technologie op de organisatie, relaties, complexiteit en bedrijfsprocessen wordt afgewogen. Een mindset die snapt dat de organisatie ook weer de techniek beïnvloedt, en de techniek weer de organisatie. De nieuwe manier van denken vraagt om afwegingen van te voren die veel breder zijn dan wat de 19-e eeuwse ondernemer doet. En het vraagt om organisaties die de omgeving creëren waarin technologie tot haar recht kan komen. De Amerikanen noemen dit ‘set yourself up to win the game’. En dat moeten organisaties ook gaan doen – set themselves up to win the game with technology. En dat betekent dat technologie moet worden gezien als een strategisch issue dat op een hoog niveau speelt in de organisatie, veel hoger dan het operationele niveau waarop er nu vaak over wordt nagedacht.

Technologie: het Paard van Troje?

30/10/2009 § Een reactie plaatsen

Is technologie het paard van Troje in uw organisatie?

trojanTechnologie is niet meer de tool of het instrument dat uw leven makkelijker en sneller maakt, maar het fundament waarop mensen en organisaties functioneren. Zie ook ons artikel ‘De nieuwe visie op technologie – welke wedstrijd speelt u?’. Een fundament dat cruciaal is voor uw organisatie om succesvol te zijn. En om dat te bereiken moet er op een geïntegreerde, bredere manier naar technologie worden gekeken. Vanuit strategie, vanuit bedrijfsprocessen, vanuit relaties & teams en vanuit technologie.  Al deze elementen hebben impact op de mate waarin een organisatie in staat is om het potentieel van technologie te realiseren. Een grote rol is daarin weggelegd voor het leiderschap van organisaties.

Wat is nou het wezenlijke probleem met Informatie Technologie?

De gedachte dat het benutten van het potentieel van technologie een directe relatie heeft met de visie, de bedrijfsprocessen en de onderlinge relaties en teams is op zichzelf nog geen garantie dat het dan ook lukt. Jammer genoeg. Of het lukt of niet is voor een groot gedeelte afhankelijk van de bedrijfscultuur en de mate waarin mensen gemotiveerd zijn om er een succes van te maken. En dat heeft weer een hele sterke link met de kwaliteit van leiderschap in een onderneming. Leiders bepalen immers voor een zeer groot gedeelte de bedrijfscultuur en motiveren mensen. De definitie van leiderschap is de capaciteit van een persoon om anderen te motiveren tot het najagen van één en hetzelfde doel. Het doel is dus om mensen in actie te laten komen, de juiste beslissingen te laten nemen en effectief te handelen. En hier ligt een interessante link met technologie.

Wat stuurt het gedrag en handelen van mensen?

Er is veel bekend, onder andere vanuit de psychologie, over wat voor het grootste gedeelte ons handelen en onze beslissingen stuurt.  Dit artikel is niet de plek om hiervan een uitgebreide opsomming te geven, maar vat al deze gedachten samen onder waarden. De impact van waarden op iemands gedrag is fenomenaal groot. Als bijvoorbeeld mijn belangrijkste waarden zijn ‘aardig worden gevonden’, ‘resultaat behalen’  en ‘financiële zekerheid’ dan zal het grootste gedeelte van de beslissingen die ik neem worden gedreven door deze waarden en de afweging die ik maak tussen die waarden. Deze beslissingen bepalen vervolgens wat ik doe, mijn gedrag en mijn handelen. Ze bepalen of ik spreek in een vergadering en ze bepalen wat ik zeg, de boodschap. Mijn beslissingen, gestuurd door mijn waarden, bepalen ook hoe goed ik mijn werk doe, de mate waarin ik afspraken nakom, eigenaarschap voel, maar bijvoorbeeld ook of ik een systeem optimaal gebruik, of juist niet. Waarden sturen dus de beslissingen die wij nemen en die sturen vervolgens ons gedrag.

Waarden zijn ook belangrijk voor leiders. Mensen zijn bereid leiders te volgen wanneer er overeenkomst is in waarden of wanneer mensen worden aangesproken op waarden. Daar is in de literatuur die de ontwikkeling van leiders beschrijft al veel over geschreven. Maar wat heeft dit met technologie te maken?

Wat is technologie eigenlijk?

Wat is technologie eigenlijk en in het verlengde daarvan wat is precies het potentieel van technologie? In feite bestaat het potentieel van technologie ons inziens uit twee elementen:

(1) Een potentieel van hogere efficiency – het automatiseert onze beslissingen en ons handelen waardoor het sneller, beter en gemakkelijker zal gaan; en

(2) Een potentieel van meer en betere communicatie – het vergroot onze onderlinge communicatie waardoor we nieuwe, vaak onvoorspelbare informatie ontvangen die we verwerken om zo tot betere beslissingen te komen waardoor de kwaliteit van ons handelen verbetert. Het is als het ware de heftruck voor onze intelligentie en creativiteit.

Beide leveren informatie, maar wel andersoortig. Vanuit de eerste belofte wordt informatie verwerkt, vanuit de tweede wordt informatie gecreëerd door betere communicatie vanuit meerdere bronnen. Voorbeelden van de eerste belofte zijn bijvoorbeeld ERP-systemen, waarbij hele bedrijfsprocessen worden bestuurd, maar ook simpelere systemen als mail en spreadsheets. Een voorbeeld van de tweede belofte is nu erg in opkomst en, aldus de deskundigen, zal de wereld drastisch gaan veranderen. Alles zal binnen afzienbare tijd aan elkaar zijn gekoppeld wat een onvoorstelbare hoeveelheid (vaak onvoorspelbare) informatie oplevert die de manier waarop wij samen werken, beslissingen nemen en waarop wij producten en service leveren zal veranderen. Nu al zijn er bijvoorbeeld ondernemingen die in staat zijn om veel meer te leveren dan enkel een product maar nu een gehele service aanbieden. Hun propositie is door technologie veranderd. Een voorbeeld is Rolls Royce dat vroeger onder andere vliegtuigmotoren leverden. Hun product was een vliegtuigmotor. Maar door technologie en het koppelen van systemen verkoopt Rolls Royce nu ‘peace of mind’, dat wil zeggen de garantie dat de vliegtuigmotor het altijd doet en dat het onderhoud naadloos aansluit bij de organisatie en planning van de klant. Dat kan alleen door technologie – immers alleen zo kan de informatie worden verkregen om binnen Rolls Royce beslissingen te kunnen nemen om de klant zo goed mogelijk te bedienen. Ook de traditionele relatie tussen klant en leverancier zal hiermee veranderen. Gedacht kan worden aan directere communicatie met klanten, andere koop-beslissingstrategieën van klanten (via blogs in plaats van via advertenties), klanten die door de mogelijkheden van technologie nu inzicht eisen in interne processen etc. etc. Dit zal er toe leiden dat de traditionele grenzen van de organisatie, met z’n ingebouwde hiërarchie en beslissingstrajecten zullen gaan veranderen.

We weten eigenlijk nog niet wat precies daarvan de impact zal zijn, maar dat het impact heeft en dat het nu al gaande is staat wel vast. Maar wat heeft dit met menselijk gedrag te maken?

Een botsing van waarden

Als eerder gezegd, onze beslissingen en ons gedrag worden in zeer hoge mate gestuurd door onze waarden. Ten tweede, technologie automatiseert (potentieel 1) of beïnvloedt (potentieel 2) onze beslissingen en ons gedrag. Dat betekent dat op het moment dat technologie wordt ingezet, er logischerwijs in feite bepaalde waarden in de organisatie worden opgenomen.

Afbeelding 20

Met elk stuk technologie dat dus wordt gebruikt zijn bepaalde waarden als het ware ingebakken. Waarden die niet kunnen worden veranderd. Een goed voorbeeld is CRM – customer relationship management. Een systeem met een fantastisch potentieel (vaak efficiecincy), namelijk dat de organisatie ten alle tijde een actueel overzicht heeft van de gegevens van haar klanten, inclusief potentiële verkopen (‘..the pipeline’) en – erg belangrijk- verkopen en leads per gebruiker. Wat is er beter dan dat? Elke CRM consultant weet dat het implementeren van een crm-systeem al een flinke technische klus is (hoewel dat met allerlei on-line applicaties snel makkelijker wordt), maar dat het effectieve gebruik ervan vaak zeer teleurstellend is.  Met effectief gebruik bedoelen we hier dat het systeem in al z’n potentie door de organisatie wordt gebruikt en omarmt. Wat wij nu stellen is dat dit hoofdzakelijk geen technisch probleem is – hoewel het systeem natuurlijk wel goed moet werken– maar veel meer een waardenconflict in de organisatie.

Ga maar na, welke waarden zijn belangrijk om het systeem goed te laten werken? Ingebakken in CRM zitten bijvoorbeeld de waarden:

 • Controle, de organisatie heeft immers nu meer controle over haar klanten en haar medewerkers
 • Discipline, het systeem veronderstelt immers dat alle gebruikers altijd alle noodzakelijke velden invullen
 • Eigenaarschap, namelijk omdat het systeem veronderstelt dat alle gebruikers niet alleen alle velden goed invullen (discipline) maar ook kwalitatief de beste informatie invullen en deze bij houden
 • Openheid, namelijk omdat de ideale werking van het systeem verlangt dat alle gebruikers open en eerlijk zijn over de relatie met hun klant.

Uiteraard zijn er meer te noemen, maar waar het hier om gaat is dat het leiderschap en de medewerkers in een organisatie in feite worden geconfronteerd met de ingebakken waarden in het CRM systeem. Waarden die vaak door de organisatie niet bewust zijn gekozen en rechtsreeks in conflict kunnen zijn met de heersende waarden bij medewerkers.  De acceptatie en adoptie van het systeem loopt dan gevaar. En daarmee wordt het potentie el van technologie niet volledig benut. Een zelfde redenering kan worden opgehangen voor de introductie van andere technologie. Telkens stuit men op hetzelfde probleem – een waardenconflict tussen technologie en mens.

Onze voorspelling is dat dit potentiële waardenconflict alleen maar zal toenemen gezien de groeiende impact en potentieel van technologie.

Als eerder beschreven bestaat het potentieel van informatie technologie uit twee elementen, de potentieel van efficiency en het potentieel van meer en betere communicatie. Laten we eens kijken welke impliciete waarden hieraan zijn verbonden:

Afbeelding 18

Ook hier geldt dat er uiteraard meer waarden zijn te bedenken, maar wat direct opvalt is het tegengestelde karakter van de waarden. Het is én controle én flexibiliteit, het is én voorspelbaarheid én onvoorspelbaarheid, het is én standaardisatie én creativiteit. En dit zijn alleen de waarden die vanuit technologie een organisatie extern worden opgedrongen. Deze staan nog los van de waarden die in de organisatie gelden en die door de mensen zelf, gezamenlijk, worden ontwikkeld. Organisaties worden dus geconfronteerd met drie waardensets, waarbij er twee vast staan (althans als het potentieel van technologie maximaal wordt benut) en 1 in principe flexibel is (mensen kunnen veranderen, als ze willen). De drie waardensets zijn:

1) De menselijke waarden in de organisatie

2) De technologische waarden vanuit het eerste potentieel

3) De technologische waarden vanuit het tweede potentieel.

De vraag is hoe hier als organisatie mee om te gaan.

Terug naar leiderschap

Als gezegd, de traditionele definitie van leiderschap is de capaciteit van een persoon om anderen te motiveren tot het najagen van één en hetzelfde doel. Dat uit zich in handelen, beslissen en een bepaald gedrag van die ‘..anderen’. In feite wordt hier mee bedoeld anderen te motiveren hun waardensets aan te passen. Maar wat moeten die ‘..anderen’ nu als ze geconfronteerd worden met zoveel impliciete waarden die feitelijk de hunne niet zijn, of althans de meeste niet, omdat er technologie wordt geïntroduceerd?

In feite zijn er drie keuzes:

(1) zwijgen, accepteren en gehoorzamen, of

(2) in verzet komen, of

(3) de mindset veranderen en leren te balanceren tussen soms conflicterende waarden.

Optie 1 is niet genoeg, het creëert een  9-5 mentaliteit zonder echte eigenaarschap, hoewel we dat wel vaak zien in organisaties. Optie 2 is vaak verspilling van energie en leidt snel tot boosheid en soms depressie, hoewel ook dit vaak voorkomt in organisaties. Optie 3 is de meest ideale, maar dat kan alleen in een omgeving waarin mensen de kans krijgen om zich hierin te uiten en leren om hier invulling aan te geven. En dat, dat is precies de nieuwe uitdaging die  technologie bij het leiderschap neerlegt. De nieuwe kunst van leiderschap is om én mensen te motiveren bepaalde doelen te bereiken én een ruimte te bieden om betekenis te geven aan – en een oplossing te vinden voor tegengestelde waarden. Daar kunnen antwoorden uitkomen die de leider zelf niet eerder had kunnen bedenken. En met name dat laatste zal veel vragen van leiders in organisaties omdat de uitkomst van dat proces niet van te voren vast staat. Het gehele scala aan leiderschapsontwikkeling, met name op MBA’s, is er op gericht leiders op te leiden die uitgaan van het paradigma ‘in control of our destiny’. Daar is weinig ruimte voor dialoog en afweging (behalve misschien dan die van henzelf). Maar in onze optiek is er eigenlijk geen keuze.

In de toekomst wordt het succes van technologie bepaald door het samenspel en de relatie tussen mensen en techniek. De kunst is om een oplossing te vinden die tegengestelde waarden verenigt. En laat dat nou precies de boodschap zijn van de nieuwste inzichten in leiderschap en motivatie. Er wordt dan vaak gesproken over holistisch leiderschap, wat feitelijk betekent dat leiders hun organisaties moeten kunnen leren omgaan met tegengestelde waarden. Het interessante is dus dat wat als middel tot controle en efficiency wordt binnengehaald, in feite een zeer sterke katalysator zal zijn voor een leiderschapsstijl en organisatie cultuur waarbij het individu leert om gaan en zelf leert te sturen in een wereld van conflicterende waarden. Het tegengestelde van controle!!. Maar nu niet vanuit een ideaal beeld van organisaties en een betere wereld, maar uit een bittere noodzaak om als organisatie het potentieel van technologie te grijpen.

Een nieuwe visie op technologie!

30/10/2009 § Een reactie plaatsen

Wat moet u goed kunnen om een tenniswedstrijd te winnen? U moet vooral conditie hebben, spelinzicht en balgevoel. Een coach. En natuurlijk ook een goed tennis-racket.

introEn wat moet u goed kunnen om een F1 racewedstrijd te winnen? U moet conditie hebben, racegevoel en inzicht, een coach, zeg maar dezelfde zaken als bij tennis. Maar u zult niet winnen zonder een sterk team dat u helpt gedurende de race. Hoe zult u anders nieuwe banden krijgen? En als u gedurende het gehele seizoen en de seizoenen daarna wil winnen, dan zal het technische ontwerp gebaseerd moeten zijn op een lange termijn ontwikkelingsstrategie waarbij het team continu open staat voor nieuwe technologische ontwikkelingen.  En daar is een visie voor nodig.

Het verschil tussen de tenniswedstrijd en tussen de F1-race geeft goed de veranderende impact van technologie weer. Vandaag de dag spelen veel mensen en ondernemingen nog tennis, althans dat denken ze. Ze investeren spreekwoordelijk in conditie (structuur/ processen), spelinzicht (strategie en operatie) en balgevoel (competenties en vaardigheden). En als laatste denken ze aan het racket, de technologie. Technologie is voor hen vooral ondersteunend en zorgt er voor dat ze het spel kunnen spelen.  Maar de kwaliteit van de speler bepaalt het succes in dit prachtige spel, en niet de kwaliteit van het racket.

Maar dit beeld van technologie, als louter ondersteunend, klopt niet meer. Mensen en organisaties spelen geen tenniswedstrijd meer, maar ze doen mee in een F1-race. En in een F1-race wordt succes bepaald door het samenspel van mens en techniek. Samen en geïntegreerd. Technologie is hier cruciaal en een wezenskenmerk van het team, en zorgt dat het uw prestaties versterkt in plaats van ondersteunt. En wat zorgt voor succes bij een F1-team? In organisatorische termen, een visie op de organisatie versterkt door technologie én effectieve relaties & sterke teams én heldere op elkaar afgestemde processen én de beste technische know-how die er beschikbaar is. Het is de integratie van al deze elementen die succes bepalen. Het kan niet meer los worden gezien van elkaar, we leven in een geïntegreerde wereld. Ondernemingen die business en technologie integreren zijn de winnaars van morgen.

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.